1. KULLANIM ŞARTLARI
Bu Örnek Mağaza mobil uygulamasını ("Sipariş Uygulaması Demo") indirerek, göz atarak, erişerek veya kullanarak, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına tabi olmayı kabul edersiniz. Bu hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, Mobil Uygulamaya erişiminizi ve Mobil Uygulama üzerinde sunulan hizmetleri kullanımınızı derhal durdurmalısınız. Mobil Uygulamanın sürekli kullanımı, zaman zaman değiştirilebilecek bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının kabul edildiği anlamına gelecektir.

2. TANIMLAR
Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarında, büyük harfle yazılmış aşağıdaki terimler, bağlam aksini gerektirmedikçe aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

"Hesap", Kayıt işleminin bir parçası olarak Mobil Uygulamada bir Kullanıcı tarafından oluşturulan bir hesap anlamına gelir.

"Satıcı", ürünleri veya Örnekleri Mobil Uygulama aracılığıyla satın alınabilen ve / veya (duruma göre) kullanılabilen herhangi bir varlığı ifade eder.

"Gizlilik Politikası", bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının 14. Maddesinde belirtilen gizlilik politikası anlamına gelir.

"Kullan" bir Satıcının ürünlerini veya Numunelerini bu Kullanım Hüküm ve Koşullarında kullanmak anlamına gelir ve

"Geri ödeme", bu tür ürünleri veya Örnekleri kullanma eylemi anlamına gelir.

"Kaydol", Mobil Uygulamada bir Hesap oluşturmak anlamına gelir ve "Kayıt", böyle bir Hesap oluşturma eylemi anlamına gelir.

"Örnekler", bu tür hizmetlerin kullanımına yönelik kuponlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Satıcının ürünlerinin ve / veya Satıcının hizmetlerinin örnekleri anlamına gelir ve "Örnek" bunlardan herhangi biri anlamına gelir.

"Hizmetler", Singapore Post Limited tarafından Mobil Uygulama aracılığıyla Kullanıcılara sağlanan tüm hizmetler anlamına gelir ve "Hizmet", bunlardan herhangi biri anlamına gelir,

"Kullanıcılar" siz de dahil olmak üzere Mobil Uygulama kullanıcıları ve "Kullanıcı" bunlardan herhangi biri anlamına gelir.

3. MOBİL UYGULAMA VE HİZMETLERLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR
3.1 Hüküm ve koşulların uygulanabilirliği: Herhangi bir Hizmetin ve / veya Mobil Uygulamanın kullanımı ve herhangi bir Tekliften Yararlanma, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına tabidir.

3.2 Konum: Mobil Uygulama, Hizmetler ve herhangi bir Kullanım, yalnızca Mobil Uygulamaya Singapur'da erişen Kullanıcıların kullanımına yöneliktir. Hizmetlerin (veya herhangi bir mal veya hizmetin) mevcut veya başka bir şekilde Singapur dışında kullanıma uygun olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmuyoruz. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Mobil Uygulamaya erişirseniz, Hizmetleri kullanırsanız veya Singapur dışındaki yerlerden herhangi bir Kullanımda bulunursanız, bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve sonuçlarından ve geçerli tüm yasalara uygunluktan siz sorumlusunuz.

3.3 Kapsam: Mobil Uygulama, Hizmetler ve tüm Geri Alımlar yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanımınız içindir ve ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.

3.4 Kullanımın önlenmesi: Mobil Uygulamayı ve Hizmeti (veya bunların herhangi bir bölümünü) kullanmanızı önleme ve herhangi bir Kullanımda bulunmanızı önleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

3.5 Ekipman ve Ağlar: Hizmetlerin ve Mobil Uygulamanın sağlanması, Mobil Uygulama veya Hizmetlere erişmek veya herhangi bir Kullanımda bulunmak için bir cep telefonu veya el cihazı veya diğer gerekli ekipmanın sağlanmasını içermez. Mobil Uygulama veya Hizmetleri kullanmak veya Tekliften Yararlanma yapmak için İnternet bağlantısı ve uygun telekomünikasyon bağlantılarına ihtiyacınız olacaktır. Mobil Uygulamayı kullanırken ilgili mobil ağ sağlayıcınızla ("Mobil Sağlayıcı") sözleşme şartlarının geçerli olmaya devam edeceğini kabul edersiniz. Sonuç olarak, Mobil Sağlayıcı, Mobil Uygulamaya erişirken bağlantı süresi boyunca ağ bağlantısı hizmetlerine erişim veya ortaya çıkabilecek bu tür üçüncü taraf ücretleri için ücretlendirilebilir. Ortaya çıkan bu tür suçlamaların sorumluluğunu kabul edersiniz.

3.6 Mobil Uygulamayı Kullanma İzni: Mobil Uygulamaya erişmek için kullanılan cep telefonu veya el cihazı için fatura mükellefi değilseniz, Mobil Uygulamayı kullanmak için fatura mükellefinden izin almış olduğunuz varsayılacaktır.

3.7 Materyal Kullanım Lisansı: Uygulama aracılığıyla herhangi bir metin veya görüntü (fotoğraflar dahil) ("Materyal") göndererek Materyalin sahibi olduğunuzu veya Materyalin sahibinden kullanmak, çoğaltmak için uygun yetkiye sahip olduğunuzu beyan edersiniz. ve dağıtın. İşbu belge ile, Materyal'i herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanmak üzere bize dünya çapında, telifsiz, münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz.

4. KULLANIMLAR
4.1 Kayıt Gereksinimi: Mobil Uygulamadan Geri Alım yapmak için Kayıt Olmalısınız.

4.2 Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının Uygulanması: Herhangi bir Geri Alım yapmakla, Geri Alımın bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz.

4.3 Tekliften Yararlanma: Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına uygun olmayan herhangi bir Geri Alım teşebbüsü, bizim veya ilgili Satıcının takdirine bağlı olarak reddedilebilir veya geçersiz kılınabilir.

4.4 Numunelerin çabuk bozulan ürünlerinin Geri Alım Sorumluluğu: Her Satıcı, bozulabilir ürünlerinden veya Geri Alım için Numunelerinden herhangi birinin süresinin dolmamasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

4.5 Kısıtlamalar: (a) Herhangi bir ürünün veya Numunelerin veya Kurtarılmış ürünlerin çoğaltılması, satılması, yeniden satılması veya ticareti yasaktır. (b) Herhangi bir ürün veya Numune, nominal değerinden daha düşük bir fiyata Kullanılırsa, nominal değer ile Kullanılan tutar arasındaki farka eşit bir kredi, nakit veya Numune alma hakkı yoktur. (c) Ürünlerin veya Numunelerin geri alımı, ilgili Tüccarların stoklarının mevcudiyetine bağlıdır.

4.6 SingPost Sorumlu Değildir: Şüpheye mahal vermemek adına, Singapore Post Limited, ilgili Satıcının Madde 4.4 uyarınca herhangi bir Geri Alımın yerine getirilmemesinden veya tarafımızca yapılan Madde 4.5 (c) uyarınca bu tür ürünlerin veya Numunelerin bulunmaması nedeniyle size herhangi bir ürün veya Numune teslim etmek.

4.7 Kayıp / Çalıntı Örnekler: Kaybolan veya çalınan Örneklerden veya Kurtarılmış ürünlerden ne biz ne de Satıcı sorumlu olmayacaktır.

5. KONUM UYARILARI VE BİLDİRİMLER
5.1 Cep telefonunuzda veya diğer elde taşınır cihazlarda konum hizmetlerini açtıysanız (duruma göre), Tüccarlardan Mobil Uygulama üzerinde önceden programlanmış bildirimleri ("Konum Uyarıları") almayı kabul edersiniz.

6. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
6.1 Tüccar şartları: Zaman zaman değiştirilebileceği üzere, Paranızın ilgili olduğu ilgili Satıcının hüküm ve koşullarına uyacağınızı (ve uyacağınızı) kabul edersiniz.

6.2 Doğru bilgi: Kayıtla ilgili verilen ve Hesabınızın bir parçası olarak yer alan tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve doğru olduğunu ve Hesabınızdaki bilgileri güncelleyerek bu tür bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bize derhal bildireceğinizi garanti ediyorsunuz.

6.3 Mobil Uygulama ve Hizmetteki İçerik: Herhangi bir Tekliften Yararlanma gerçekleştirmeden önce, Mobil Uygulama veya Hizmetler aracılığıyla sunulan tüm ürünlerin, Örneklerin veya bilgilerin özel gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

6.4 Hizmetlerin veya Mobil Uygulama kullanımıyla ilgili yasaklar: Sınırlama olmaksızın, Hizmetleri veya Mobil Uygulamayı kullanmamayı veya başkasının kullanmasına izin vermemeyi taahhüt edersiniz: -

6.4.1 Medeni veya zevkli olmayan herhangi bir materyal göndermek veya almak

6.4.2.Mahkemeyi aşağılama veya güven, telif hakkı, kişilik hakları, aleniyet hakları veya gizlilik veya diğer üçüncü taraf hakları;

6.4.3 için gerekli tüm lisansları ve / veya onayları almadığınız herhangi bir materyali göndermek veya almak (bizden veya üçüncü şahıslardan); veya dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir üçüncü şahsın hukukuna aykırı veya haklarını ihlal eden veya cezai bir suç olarak kabul edilecek, hukuki sorumluluğa yol açacak veya başka bir şekilde yasalara aykırı olacak veya bu davranışları teşvik edecek;

6.4.4 Teknik olarak zararlı herhangi bir materyal göndermek veya almak (bilgisayar virüsleri, mantık bombaları, Truva atları, solucanlar, zararlı bileşenler, bozuk veriler veya diğer kötü amaçlı yazılımlar veya zararlı veriler dahil);

6.4.5 rahatsızlık, rahatsızlık veya gereksiz endişeye neden olmak;

6.4.6 bir telekomünikasyon sistemi yoluyla iletilen herhangi bir iletişimi engellemek veya engellemeye çalışmak;

6.4.7 onları tasarladığımız veya kullanılmasını amaçladığımız dışında bir amaç için;

6.4.8 herhangi bir hileli amaç için;

6.4.9 Kabul edilen İnternet uygulamaları ve bağlı ağların uygulamaları dışında kalan;

6.4.10 Herhangi bir şekilde herhangi bir etnik, dini veya herhangi bir başka azınlığa karşı nefreti kışkırtmak için hesaplanan veya başka bir şekilde herhangi bir kişiyi, grubu veya varlığı olumsuz etkileyecek şekilde hesaplanan; veya

6.4.11 altyapımıza mantıksız veya orantısız olarak büyük bir yük bindirecek veya yapacak herhangi bir eylemi gerçekleştirecek veya gerçekleştirecek şekilde.

6.5 Hizmetlerin, Mobil Uygulama kullanımıyla ilgili yasaklar: Sınırlama olmaksızın, başka hiç kimsenin aşağıdakileri yapmamasını veya bunlara izin vermemeyi taahhüt edersiniz: -

6.5.1 herhangi bir ürün veya Numuneyi yeniden satmak;

6.5.2 sahte isimler, adresler ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere yanlış veriler sağlamak ve kredi / banka kartı numaralarını sahtekarlıkla kullanmak;

6.5.3 Sizin için amaçlanmayan verilere erişim dahil, güvenliğimizi veya ağımızı aşma girişimi, erişim için açık bir şekilde yetkili olmadığınız bir sunucuya veya hesaba giriş yapın veya diğer ağların güvenliğini araştırın (bir bağlantı noktası taraması çalıştırmak gibi);

6.5.4 Sizin için tasarlanmamış verileri yakalayacak herhangi bir ağ izleme biçimi yürütmek;

6.5.5 bizimle veya bir Satıcıyla hileli etkileşimlere veya işlemlere girmek (söz konusu üçüncü tarafı bağlayıcı yetkinizin olmadığı veya üçüncü bir taraf olduğunuzu iddia ettiğiniz bir üçüncü taraf adına etkileşim veya işlem yapma dahil);

6.5.6 Mobil Uygulamadan veri çıkarmak veya Mobil Uygulamaya kesmek;

6.5.7 Hizmetleri veya Mobil Uygulamayı bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını ihlal edecek şekilde kullanmak;

6.5.8 Mobil Uygulama veya Hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı olarak herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmak; veya

6.5.9, münhasır makul görüşümüze göre, diğer herhangi bir müşterinin Mobil Uygulama veya Hizmetleri uygun şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını kısıtlayan veya engelleyen herhangi bir davranışta bulunmak.

7. HİZMETİN KULLANIMI VE MOBİL UYGULAMA İLE İLGİLİ KURALLAR
7.1 Herhangi bir hata veya eksikliğin, kendilerine bildirildikten sonra mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi için makul çabayı göstereceğiz. Ancak, Hizmetlerin veya Mobil Uygulamanın hatasız olacağını garanti etmiyoruz ve bu tür hatalar, hatalar veya eksiklikler için sorumluluk kabul etmiyoruz. Böyle bir hata, arıza veya eksiklik durumunda 6844 0092 numaralı telefondan bizimle iletişime geçerek bunu bildirmelisiniz.

7.2 Hizmetleri veya Mobil Uygulama kullanımınızın kesintisiz olacağını garanti etmiyoruz ve Hizmetler veya Mobil Uygulama aracılığıyla iletilen herhangi bir bilginin (veya mesajın) doğru, güvenilir, zamanında veya zamanında iletileceğini garanti etmiyoruz. hiç. Hizmetlere ve Mobil Uygulamaya kesintisiz erişime izin vermeye çalışmamıza rağmen, Hizmetlere ve Mobil Uygulamaya erişim herhangi bir zamanda askıya alınabilir, kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.

7.3 Hizmetlerin ve Mobil Uygulamanın virüs veya herhangi bir teknoloji üzerinde zararlı etkisi olabilecek herhangi bir şey içermediğine dair herhangi bir garanti vermeyiz.

7.4 Zaman zaman Mobil Uygulama üzerindeki herhangi bir bilgiyi veya Hizmeti önceden haber vermeksizin değiştirme, değiştirme, ikame etme, askıya alma veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Mobil Uygulama ve / veya Hizmetlere erişiminiz, onarımlara, bakımlara veya yeni tesislerin veya hizmetlerin kullanıma sunulmasına izin vermek için zaman zaman kısıtlanabilir. Makul bir şekilde mümkün olan en kısa sürede bu tür erişimi yeniden sağlamaya çalışacağız. Şüpheye mahal vermemek için, herhangi bir zamanda Mobil Uygulamadan herhangi bir bilgi veya Hizmeti geri çekme hakkını saklı tutarız.

7.5 Makul görüşümüze göre bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının ihlaline neden olabilecek herhangi bir materyale erişimi engelleme ve / veya düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutarız.

8. ASKIYA ALMA VE FESİH
8.1 Mobil Uygulamayı kullanırsanız (veya sizin izninizle sizin dışınızda herhangi biri kullanırsa), bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına aykırı herhangi bir Hizmet, Hizmetleri ve / veya Mobil Uygulama kullanımınızı askıya alabiliriz.

8.2 Hizmetleri veya Mobil Uygulamayı askıya alırsak, sizden kabul ettiğimiz bir biçimde, bu hükümlerin daha fazla ihlal edilmeyeceğine dair bir güvence alana kadar Hizmetleri veya Mobil Uygulamayı kullanımınız için geri yüklemeyi reddedebiliriz. Kullanım Koşulları.

8.3 Singapore Post Limited, Singapur Post Limited'in kimliğini ifşa etmesini veya bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını ihlal eden herhangi birinin yerini belirlemesini talep eden veya yönlendiren herhangi bir kanun uygulayıcı makam veya mahkeme emri ile tam işbirliği yapacaktır.

8.4 Bu Madde 8'deki herhangi bir sınırlama olmaksızın, derhal veya herhangi bir zamanda (tamamen veya kısmen): (a) Hizmetleri ve / veya Mobil Uygulamayı askıya alma; (b) Hizmetleri ve / veya Mobil Uygulama kullanımınızı askıya alma; ve / veya (c) aşağıdaki durumlarda (her ne şekilde) size bağlı olduğuna inandığımız kişiler için Hizmetler ve / veya Mobil Uygulama kullanımını askıya alma:

8.4.1 Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını ihlal ederseniz;

8.4.2 Makul gerekçelerle, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını ihlal ettiğinizden veya ihlal edebileceğinizden şüpheleniyoruz; veya

8.4.3 Makul gerekçelerle bize veya herhangi bir kişiye karşı herhangi bir dolandırıcılık yapmış olabileceğinizden veya yapıyor olabileceğinizden şüpheleniyoruz.

8.5 Bu 8. Madde kapsamındaki haklarımız, fesih öncesinde tahakkuk eden herhangi bir ihlal veya herhangi bir hak, yükümlülük veya yükümlülükle ilgili olarak sahip olabileceğimiz başka bir hak veya çareye halel getirmeyecektir.

9. SORUMLULUK REDDİ VE SORUMLULUK REDDİ
9.1 Mobil Uygulama, Hizmetler, Mobil Uygulama hakkındaki bilgiler ve ilgili tüm tesislerin kullanımı, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi, mevcut olduğu şekilde" sağlanır.

9.2 Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, Mobil Uygulamadaki herhangi bir yanlışlık veya ihmal ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, Mobil Uygulama ve içeriğiyle ilgili tüm beyanları ve garantileri, ticarete elverişlilik, kalite ve belirli bir amaca uygunluk garantileri, ticaretin seyri veya kullanımından kaynaklanan doğruluk, kullanılabilirlik, ihlal etmeme veya zımni garantiler.

9.3 Mobil Uygulamanın her zaman erişilebilir, kesintisiz, zamanında, güvenli, hatasız veya bilgisayar virüsünden veya diğer istilacı veya zarar verici kodlardan arınmış olacağını veya Mobil Uygulamanın herhangi bir Tanrı eyleminden veya başka bir güçten etkilenmeyeceğini garanti etmiyoruz. Gerekli malzemelerin, ekipman tesislerinin, güç veya telekomünikasyonun elde edilememesi veya yetersizliği, telekomünikasyon ekipmanı veya tesislerinin eksikliği ve bilgi teknolojisi veya telekomünikasyon ekipmanı veya tesislerinin arızalanması dahil önemli olaylar.

9.4 Mobil Uygulama'ya doğru ve güncel bilgileri dahil etmek için makul çabayı göstermemize rağmen, doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti veya beyanda bulunmuyoruz.

9.5 Herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir eylemi veya ihmalinden ve mobil uygulama ve sunulan hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak nasıl ortaya çıkarsa çıksın, herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçsal veya cezai zararlardan sorumlu olmayacağız. mobil uygulamada, mobil uygulamaya veya mobil uygulamada sunulan hizmetlere erişiminiz, bunları kullanmanız veya kullanamamanız, mobil uygulama ve / veya hizmetlere güvenmeniz veya bunlardan indirmeniz veya bilgilerdeki veya içerisindeki gecikmeler, yanlışlıklar Bu tür zararların olasılığı bize bildirilmiş olsa bile, iş veya kar kaybı, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere iletimi.

9.6 Sözleşme, haksız fiil (ihmal veya yasal yükümlülüğün ihlali dahil) veya başka bir şekilde ve nedeni ne olursa olsun, herhangi bir dolaylı, sonuçsal, teminatlı, özel veya arızi kayıp veya hasardan dolayı sorumlu olmayacağız. Mobil Uygulama ve bu Kullanım Hüküm ve Koşulları. Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının amaçları doğrultusunda, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, gelir kaybı, kar, beklenen tasarruf veya iş kaybı, veri veya itibar kaybı, yazılım dahil herhangi bir ekipmanın kullanım veya değer kaybını içerir, üçüncü şahısların talepleri ve tüm ilişkili ve arızi maliyet ve harcamalar.

9.7 Yukarıdaki istisnalar ve sınırlamalar yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Tüketici olarak hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak yasal haklarınızdan hiçbiri etkilenmez.

9.8 Sistemimizin güvenli olmasını sağlamaya yönelik çabalarımıza rağmen, tüm elektronik veri aktarımlarının potansiyel olarak başkalarının müdahalesine açık olduğunu kabul ediyorsunuz. Mobil Uygulama uyarınca veri aktarımlarının veya bize ve bize iletilen elektronik postanın başkaları tarafından izlenmeyeceğini veya okunmayacağını garanti edemeyiz ve etmiyoruz.

10. TAZMİNAT
(A) Hizmetleri kullanmanızdan, (b) başka herhangi bir tarafın kullanımından kaynaklanan veya bize karşı getirilen veya getirilmekle tehdit edilen her türlü iddia, dava, dava veya davaya karşı bizi tazmin etmeyi ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. Kullanıcı kimliğinizi, doğrulama PIN'inizi ve / veya Singapore Post Limited tarafından tahsis edilen herhangi bir tanımlayıcı numaranızı kullanan Hizmetler ve / veya (c) bu Kullanım Hüküm ve Koşullarından herhangi birini ihlal etmeniz ve bunlarla bağlantılı olarak bize zararları, maliyetleri ve faizleri ödemek için bu tür bir iddia, dava, dava veya dava ile.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
11.1 Mobil Uygulamadaki tüm editoryal içerik, bilgiler, fotoğraflar, çizimler, sanat eserleri ve diğer grafik materyaller ve isimler, logolar ve ticari markalar telif hakkı yasaları ve / veya diğer yasalar ve / veya uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır ve bize aittir ve / veya duruma göre tedarikçilerimiz. Bu çalışmalar, logolar, grafikler, sesler veya resimler, tarafımızdan ve / veya tedarikçilerimiz tarafından açıkça izin verilmedikçe, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden iletilemez, dağıtılamaz, dağıtılamaz, satılamaz, yayınlanamaz, yayınlanamaz veya durum olabilir.

11.2 Mobil Uygulamada yer alan hiçbir şey, yazılı iznimiz olmadan Mobil Uygulamada görüntülenen herhangi bir ticari markayı kullanmak için herhangi bir lisans veya hakkın ima, itiraz veya başka bir şekilde verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Mobil Uygulama üzerinde görüntülenen herhangi bir ticari markanın veya diğer herhangi bir içeriğin kötüye kullanılması yasaktır.

11.3 Konuyla ilgili haklarını korumak ve korumak için ticari markalarımızın, ismimizin veya sembollerimizin yetkisiz kullanımına karşı yasal işlem yapmaktan çekinmeyeceğiz. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri de ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

12. DEĞİŞİKLİKLER
12.1 Reklamı yapılan mal ve hizmetlerin açıklamaları ve fiyatları da dahil olmak üzere Mobil Uygulamanın içeriğinde herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın periyodik olarak değişiklikler yapabiliriz. Mobil Uygulama içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklikten dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmiyoruz.

12.2 Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını zaman zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutarız. Revize edilen Kullanım Hüküm ve Koşulları, Mobil Uygulamada yayınlanacak ve bu tür gönderim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Sizin için bağlayıcı olduklarından, bu hüküm ve koşulları periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ
13.1 Mobil Uygulamaya, yerel teknolojinin izin verdiği dünyanın her yerinden erişilebilir. Bu yerlerin her biri farklı yasalara sahip olduğundan, Mobil Uygulamaya eriştiğinizde, hem siz hem de Singapur Cumhuriyeti yasalarının, yasaların çatışması ilkelerine bakılmaksızın, Mobil kullanımıyla ilgili tüm konularda geçerli olacağını kabul ediyoruz. Uygulama.

13.2 Siz ve bizim, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarından kaynaklanan ve / veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilafla ilgili olarak Singapur Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacağımızı kabul edersiniz.

14. Gizlilik Politikası
14.1 Mobil Uygulamaya erişim ve Mobil Uygulama üzerinde Singapore Post Limited ve / veya şirketler grubu tarafından sunulan Hizmetlerin kullanımı bu Gizlilik Politikasına tabidir. Mobil Uygulamaya erişerek ve sunulan Hizmetleri kullanmaya devam ederek, bu Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılırsınız ve özellikle kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik'te belirtilen şekilde kullanmamıza ve ifşa etmemize izin vermiş olursunuz. Politika ve Madde 3.7 ve / veya 4.1'de belirtilen amaçlar için. Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, Mobil Uygulamaya erişiminizi ve Hizmetleri kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

14.2 Hizmetlerimizin normal işleyişinin bir parçası olarak sizinle ilgili bilgileri topluyor, kullanıyor ve bazı durumlarda üçüncü şahıslara ifşa ediyoruz. Buna göre, Mobil Uygulama üzerinde Hizmetleri kullandığınızda kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, ilettiğimizi ve ifşa ettiğimizi ve bunları nasıl kullandığımızı anlamanız için bu Gizlilik Politikasını geliştirdik: -

(a) Kişisel bilgilerin toplanmasından önce veya bu sırada, bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz.

(b) Kişisel bilgileri yalnızca tarafımızca belirtilen amaçları yerine getirmek amacıyla ve ilgili kişinin rızasını almadığımız sürece veya yasaların gerektirdiği şekilde diğer uygun amaçlarla toplayıp kullanacağız.

(c) Kişisel bilgileri yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

(d) Kişisel bilgileri yasal ve adil yollarla ve uygun olduğunda ilgili kişinin bilgisi veya rızasıyla toplayacağız.

(e) Kişisel bilgiler, kullanılacağı amaçlarla ilgili olmalı ve bu amaçlar için gerekli olduğu ölçüde, doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.

(f) Kişisel bilgileri, kayıp veya hırsızlığın yanı sıra yetkisiz erişim, ifşa, kopyalama, kullanım veya değiştirmeye karşı makul güvenlik önlemleri ile koruyacağız.

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve korunmasını sağlamak için işimizi bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz.